นโยบาย

 • ดูแลบริษัทร่วมทุนเครือข่ายด้วยความรับผิดชอบและเอาใจใส่ต่อการทำงานอย่างครบวงจรในธุรกิจ
 • ดำเนินการเพื่อพัฒนาธุรกิจให้เป็นส่วนหนึ่งของแรงขับเคลื่อนธุรกิจในประเทศไทย
 • สำรวจแหล่งพลังงานทางเลือกและเลือกใช้ให้เหมาะสมที่สุดตรงตามความตระหนักขององค์กรทั่วโลกเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และมีความตระหนักคิดรับผิดชอบต่อโลกและปฏิบัติอย่างเหมาะสม
 • ดำเนินการเพื่อเสนอสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดแก่ลูกค้า
 • ฝึกฝนและพัฒนาบุคลากรเพื่อกระตุ้นและพัฒนาทัศนคติการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้า
 • จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตรงตามกำหนดเวลาด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

ส่งถึง

 • อุดรธานี
 • เลย
 • วังสะพุง
 • หนองคาย
 • หนองบัวลำภู
 • ศรีบุญเรือง
 • ชุมแพ
 • ชัยภูมิ

รถบรรทุก/บริการอื่นๆ

 • 22, 10, 6, 4 ล้อ
 • บระกันสินค้า
 • ส่งถึงที่ (ในเมือง นอกเมืองโทร 02 410 3413 สอบถามได้)

ศูนย์กระจายสินค้า

 • จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตรงตามกำหนดเวลา
 • ให้บริการรวดเร็วทันใจด้วยข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์
 • พนักงานที่เป็นมิตรและมีประสบการณ์
 • มีระบบกล้องวงจรปิด CCTV
 • มีรถบรรทุก 4,6,10 กระจายสินค้า

ระยะเวลา

 • บริการด่วน
  ถึงผู้รับสินค้าภายใน 1 วัน
 • บริการปกติ
  ถึงผู้รับสินค้าภายใน1-2วัน
 • รับเองที่สาขา
  ถึงผู้รับสินค้าภายใน1 วัน

การก่อตั้งและประวัติบริษัท

เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปี ๒๕๒๑ ได้ดำเนินธุรกิจด้านการจัดส่งสินค้าทางบกซึ่งครอบคลุมทั้งในเขตกรุงเทพฯ และไปต่างจังหวัดต่างๆ ดังนี้ ได้บรรทุกไป จังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอชุมแพ จังหวัดชัยภูมิ มีการจัดส่งสินค้าทุกประเภท จากประสบการณ์การทำงาน เป็นระยะเวลากว่า ๓๕ ปี บริษัท ก็ได้พัฒนาระบบการจัดส่งสินค้าให้ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จนได้รับความไว้วางใจจากบริษัทคู่ค้าตลอดมา บริษัทมีรถบรรทุก10ล้อ รถเทเลอร์ รถปิคอัพให้บริการ ภายใต้การบริหารจัดการแบบคนรุ่นใหม่ ซึ่งเน้นระบบการจัดการที่ปลอดภัย รวดเร็วและประทับใจ

โทร. 02 410 3413, 02 865 3472, 02 410 3172, 097 131 9202

LINE ID:

0971319202